Sunday, June 15, 2014

Expose Practice: Gabriel StoianExpose Practice: Gabriel Stoian


Joi, 19 Iunie 2014, 19.00

Artist Talk - @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
C.A. Rosetti 36 (intrare din Str. Jean Louis Calderon)

Expose Practice este o serie săptămânală de prelegeri cu artiștii participanți la Bucharest Biennale 6, prezenți la București. Vorbitorii vor discuta despre practica lor artistică, metodele de cercetare și gândire, într-un mediu informal.

”Deși am studiat un timp îndelungat în Cluj, nu cred că am multe în comun cu Școala de la Cluj. Sunt mai degrabă autodidact și prefer să nu mă afiliez anumitor instituții sau locuri. Mereu m-am bucurat de existența mea nomadă, lucrând dintr-un loc în altul. Ideile mele solicită noi contexte și puncte de plecare, iar acestea nu se găsesc în același loc tot timpul”. (Gabriel Stoian)
 
Seria de discuții este generată de curatorul Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.

Prelegerea va fi ținută în limba română.

Gabriel Stoian este artist conceptual și activist – nu în sensul că trăiește cu iluzia că arta lui poate schimba lumea în mod direct sau imediat; dar mai mult pentru că lucrările sale sunt construite sub forma unei reacții subversive, ironice și critice la adresa instrumentelor puterii și a simbolurilor acesteia. Practica lui se bazează pe medii diferite cum ar fi: intervenții în spațiul public, instalație, asamblaj, obiect, scris conceptual și alte câteva pe care nu le poate defini cu exactitate. A terminat programul de Master în cadrul Departamentului de Grafică la Universitatea de Artă și Design și Cluj în 2010, apoi a fost selectat ca artist în rezidență de către “Hŕbitat Artístic Castelló” – Cultural Center of Castellón de la Plana, în Spania, unde a dezvoltat și expus un pro iect personal în timpul anului 2011. În prezent este doctorand la aceeași Universitate de Artă din Cluj. 
În prezent, trăiește și lucrează în București, pe care îl găsește foarte agreabil.

Image: Gabriel Stoian, Pacea, asamblaj, taxidermie, pasăre și ramură de măslin, 40 x 30 cm, 2014. Courtesy of the artist and Bucharest Biennale.

---

Expose Practice: Gabriel Stoian

Thursday, 19 June 2014, 19.00

Artist Talk - @ PAVILION | proudly supported by UniCredit Țiriac Bank
C.A. Rosetti 36 (entrance from Jean Louis Calderon Street)

Expose Practice is a weekly series of talks in Pavilion – center for contemporary art & culture by the artists which are participants in Bucharest Biennale 6 and present in Bucharest. The talks invite the speakers to discuss their practice, research methodologies and thinking in an informal setting.

”Although I studied for a long time in Cluj, I believe that I don’t have a lot in common with the so-called “School of Cluj”. I’m more of an autodidact and not so fond of being affiliated to different institutions or places. I have always enjoyed a nomadic existence, working from location to location. My ideas require new backdrops and starting points and this cannot be found in the same place all the time”. (Gabriel Stoian)
 
The series is generated by the curator of Bucharest Biennale 6, Gergő Horváth.

The talks will be held in Romanian.

Gabriel Stoian is an emerging conceptual artist/activist – not in the sense of being under the illusion that his art will change the world directly or immediately; but more because his work is built as a subversive, ironical and critical reaction towards the instruments of power and its symbols. His practice is based on different mediums such as: public interventions, installation, assemblage, object, conceptual writing and a few others that he does not know how to define exactly. He graduated a M.A. in the graphics department at the “University of Art and Design” from Cluj-Napoca in 2010 and thereafter he was selected as a resident artist with the “Hŕbitat Artístic Castelló” – Cultural Center of Castellón de la Plana, Spain – where he developed and exhibited a personal project during 2011. He is currently undergoing his PHD with t he same University of Arts in Cluj.  Currently, he lives and works in Bucharest and finds it very enjoyable.

Image: Gabriel Stoian, Peace, assemblage, taxidermy bird and olive branch, 40 x 30 cm, 2014. Courtesy of the artist and Bucharest Biennale.

---

Strategic partner: UniCredit Țiriac Bank


---
BUCHAREST BIENNALE
Bucharest International Biennial for Contemporary Art

Str. C.A. Rosetti nr. 36 (crossing with Str. Jean Louis Calderon),
Bucharest 020015, Romania

#fineartmagazine

No comments:

Post a Comment